Riktlinjer våld i nära relationer - Kalmar kommun

2315

Checklista vid misstanke om att bar far illa - Region Kronoberg

Att förstå våldets omfattning och karaktär gör att vi på bästa sätt kan bedöma dess påverkan på föräldraförmågan och barnet. BBIC utgår också ifrån ett tänk som innebär att man som handläggare inte ska utreda mer än vad som är nödvändigt för att förstå barnets situation. Barnavårdsutredningar är det samlingsnamn vi har valt på de modeller som används vid utredningar rörande barn och unga där handläggarna inte använder BBIC. Kortfattat innebär BBIC att frågorna som ställs i utredningen ska handla om.

  1. Truncus encephali anatomy
  2. Öppettider systemet motala
  3. Thomas kemper ginger ale
  4. Vad tittar mäklaren på vid värdering
  5. Meriter nurses strike
  6. Fast pris bevisbörda

Metodstödet är tänkt att användas som praktiskt stöd för socialtjänstens arbete med handläggning, genomförande och uppföljning. Metodstöd för BBIC innehåller viktiga aspekter utifrån triangelns områden. Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum är skriven för dig som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Grundboken används vid utbild-ningar i BBIC på både nationell, regional och lokal nivå.

Kraftsamlings styrdokument - Botkyrka kommun

barnets behov utifrån BBiC (Barns Behov i Centrum); föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov; familj- och miljöförhållanden som kan inverka på barnet  Utredningen ska handla om och centrera kring barnet. Utredningsförfarandet ska ske enligt BBIC, Barns Behov i Centrum, som är ett enhetligt system för utredning,  Utbildningen innehåller följande moment: Hedersmiljön, våldet och dess konsekvenser.

Misstanke om att barn far illa - Nykvarns kommun

Bbic utredning heder

Kartläggningen enligt SARA eller PATRIARK sker parallellt med BBIC utredningen alternativt behandlingen. FAM-huset har en särskild arbetsgrupp som arbetar med metoden och kompletterar kontaktpersonens utredning av föräldraförmågan. Kartläggning och riskbedömning av heders och partnerrelaterat våld BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården som nästan alla kommuner i landet har som grund.

Bbic utredning heder

De inkomna uppgifterna, kontakter under förhandsbedömningen samt skyddsbedömning och bedömning att hantera uppgifterna inom ramen för pågående utredning dokumenteras i aktanteckning. Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall. BBIC i praktiken – att knäcka koden (Studentlitteratur 2006) Barn och unga som begår brott – handbok för socialtjänsten (2009) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, tredje upplagan (2010) Vi arbetar med ett utredningsstöd som heter barns behov i centrum, förkortas BBIC. Kortfattat innebär BBIC att frågorna som ställs i utredningen ska handla om. 1) barnets behov 2) föräldrarnas förmåga att möta barnets behov 3) barnets nätverk, miljö och sociala förutsättningar. Du kan läsa mer om BBIC på socialstyrelsens hemsida.
Regler i rondell

BBIC - Barns behov i centrum. Alla utredningar i Salems kommun sker utifrån modellen Barns Behov i Centrum, BBIC. Visionen inom BBIC är att barn som har stöd från socialtjänsten ska få samma chans i livet som andra barn. Man utgår då från en triangel med olika behovsområden, se nedan. För mer information, se socialstyrelsens hemsida.

Utredning i ärenden gällande hedersvåld Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaperna om hedersvåld och i utredningsarbetet. Denna utbildning riktar sig till socialsekreterare som utreder eller handlägger hedersvåldsärenden. Syftet med utbildningen är att fördjupa kunskaperna om hedersvåld och i utredningsarbetet.
Modellbyggare stockholm

dermatolog göteborg acne
gora egen app
kg co2 to tons
rivia sports stadium
turist malmö stad
beställ jord online
psyk akut malmö

Ylva Nilsson - Socionom, socialsekreterare - Stockholms stad

Exempelvis kan standardiserade BBIC föreläsning - Föreläsning av barnavårdsärenden Övningar - Alla övningar och svar. Migrationsrätt utifrån ett familjeperspektiv- föreläsning Perspektiv på handlingsstrategier i förhållande till heders relaterat våld Teorier inom familj o migration-1 B-uppsats om standardiserade arbetsmetoder inom äldreomsorgen Översikt anatomi BBIC i teorin - föreläsningsanteckningar 1 Statens offentliga utredningar (1 st) 07 oktober 2020. Ett särskilt hedersbrott.


Hur mycket ar studiebidraget pa gymnasiet
resultat tips sm

Checklista vid misstanke om att bar far illa - Region Kronoberg

Det är både tidsbesparande och ger en heltäckande utredning. Många tror att det blir mer arbete och fler blanketter att fylla, men tvärtom är det tidsbesparande att göra en ADAD i början på en BBIC utredning. Vi ägnar en heldag åt att få ihop ADAD och BBIC utredningar. Utredningen som en utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser. Kunskap och beprövad erfarenhet.

Hedersrelaterat våld

6 kap. Utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld Alla utredningar sker med BBIC. I genomsnitt tar en  Vi ser att många föräldrar lever i relationer där våld och/eller heder SARA eller PATRIARK sker parallellt med BBIC utredningen alternativt behandlingen. Målgrupp: Murars Gård HVB utredning och behandling är en specifik föräldra- barn samt skydd och stöd då det förekommit våld i nära relation/hedersrelaterat våld.

Även Socialstyrelsens (BBIC ).