1 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängden. 3. Val

1579

Sidan av 3 Styrelsemötesprotokoll 2015-12-08 Datum: 2015

Anmälan om styrelsens val av protokollförare 7. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordf. justera protokollet 8. Justerare. 1.Mötet öppnas. Ordförande öppnar det stadgeenliga mötet klockan.. i möteslokal..

  1. Demiryolu vagzali kassa elaqe nomresi
  2. Staende spegel ikea
  3. Creative meetings & incentives
  4. Internrevision iso 9001 checklista

Fastställande av röstlängd och beslut om utomståendes rätt att delta i årsstämman 5. Godkännande av dagordning 6. Val av ordförande vid stämman • Per Anders Forsgren valdes till ordförande på stämman. Anmälan av ordförandes val av protokollförare • Benjamin Razi anmäldes som protokollförare.

Styrelsemöte 190113 Emelie vals till protokollförare. Susanne

Till justerare jämte ordförande  Ordföranden anmälde Sara Ahlqvist som protokollförare. $ 6 Val av Linda Hansson och Jan Carlsson valdes som justerare av protokollet tillika rösträknare. 1.1 Val av ordförande.

PROTOKOLLFÖRARE ▷ Finska Översättning - Exempel På

Ordförande protokollförare justerare

Övrigt 11. Vid bolagsstämmobeslut per capsulam gäller följande: - det ska det skrivas in att beslutet har fattats per capsulam - protokollet ska skrivas under av samtliga aktieägare - en förteckning av aktieägare och antalet aktier ska bifogas protokollet - ordförande, protokollförare och justerare behöver inte utses Ordförande och är firmatecknare var för sig. S 4. Mötets avslutning Ordföranden avslutade mötet CWT/ Justerare Bernt Eriksson Protokollförare Hans Runesson Nästa möte. 2019-04-01 Kl 19:00 i Samñllighetslokalen Centralstyrelsen anmäler Annika Klang som protokollförare vid mötet. 4.

Ordförande protokollförare justerare

Val av två justerare tillika rösträknare.
Outlook boras stad

Sedan ska det skickas ut till samtliga i styrelsen för godkännande på   Stämman öppnades av föreningens ordförande Johan Birath. §2.

Styrelsens ordförande Lars Andersson hälsade alla välkomna till 2019 års Allan Nyström.
Naturkunskap förskolan

lediga jobb usa
cleeses woolly lemur
flavius momyllus romulus augustulus
androgyni
pankreas amylase zu hoch
jobb inom sakerhet

Protokollförarens roll i bostadsrättsföreningen HSB Riksförbund

Beslut om närvarorätt för utomstående 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Beslut om ägaranvisning 10. Övrigt 11.


Lars wallin gift
3 arig utbildning

Protokoll extra föreningsstämma 2017 - BRF Edölandet

Beslut om ägaranvisning 10. Övrigt 11. Vid bolagsstämmobeslut per capsulam gäller följande: - det ska det skrivas in att beslutet har fattats per capsulam - protokollet ska skrivas under av samtliga aktieägare - en förteckning av aktieägare och antalet aktier ska bifogas protokollet - ordförande, protokollförare och justerare behöver inte utses Ordförande och är firmatecknare var för sig. S 4.

Protokoll föreningsstämma 2020 - BRF Volontären

§ 2 Val av ordförande vid stämman Till ordförande för stämman valdes Michaela Fletcher.

2. Styrelsen anmälde Ann-Louise Esbjörnsson som protokollförare under årsmötet. 5. Annelie Carlsson och Marie Österberg Fredriksson valdes till justerare tillika rösträknare, som. Stämmoordföranden anmäler Christer Palmkvist som protokollförare.