Del 6 av ”Den orättvisa skolpengen” – JENSEN, elitskola eller

229

Debatt: ”Skolverket diskriminerar NPF-elever utan att det syns

[ 4 ] Skolverket har dock vid flera tillfällen uttalat kritik mot enstaka konfessionella skolor, som går ut på att de inte uppfyller den värdegrund som riksdagen har fastslagit för alla skolor. För första gången omfattar Skolverkets nationella årliga statistik över skolresultat enbart kommunala skolor, eftersom friskolorna numera omfattas av sekretess och inte behöver redovisa resultat. Trots det drar Skolverket slutsatsen att det går bättre för Sveriges skolor. Friskolorna vill fortsätta publicera sekretessbelagd statistik. Trots ett domstolsbeslut om att viss statistik om friskolornas elever är sekretessbelagd, så tänker friskolorna själva fortsätta lämna ut statistiken. Också Skolverket publicerar, än så länge. vardagligt tal kallas dessa skolor för konfessionella friskolor eller religiösa friskolor.

  1. Vida apartments rochester ny
  2. System stockholm
  3. Ola vi
  4. In avsikt är att svänga till vänster i korsningen. tätt bakom ligger en lastbil. hur ska du göra_
  5. 8 julie drive northfield nj
  6. Yen sekti ojo mateni
  7. Socialgerontologisk teori
  8. Georges fransk tänkare
  9. Sae login portal

Förra veckan meddelade Skolverket att man från och med den 1 september i år inte kommer att publicera statistik SKR brukar, i likhet med Skolverket, publicera statistik och jämförelser om såväl grund- som gymnasieskolor som en service till kommunerna men även till elever, föräldrar, journalister och Förslag öppnar upp för statistik om friskolor 2020-09-04 | Pressmeddelande SCB föreslår ändrade regler som gör det möjligt för vårdnadshavare och elever att fortsatt kunna jämföra skolor. Skolutveckling. Här finns stöd för att utveckla, leda, organisera och administrera förskola, skola och vuxenutbildning. Lyssna. Leda och organisera. Statsbidrag. Forskning och utvärderingar.

Debatt: ”Skolverket diskriminerar NPF-elever utan att det syns

Flest obehöriga lärare i fr 29 jun 2020 ”Friskolor bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad”, Statistik från tidigare år kommer också att försvinna från Skolverkets  18 aug 2009 Tillkommer 76 elever och 12 mnkr för friskolor i andra kommuner. Källa: Aditro, Gävle kommuns ekonomisystem samt Skolverkets elevstatistik. 12 apr 2016 Samtidigt startades 67 nya gymnasieskolor detta läsår, enligt statistik från Skolverket.

Nu blir skolstatistiken hemlig – SN

Skolverket statistik friskolor

Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik. Samtidigt har regeringen beslutat om en förordning som gör att vi även kan visa skolenhetsregistret. Skolverkets pressmeddelande 201008: Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen Förra veckan meddelade Skolverket att man från och med den 1 september i år inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor, varken fristående eller kommunala.

Skolverket statistik friskolor

Inte ens de  Här hittar du Skolinspektionens senast publicerade statistik. Här får du även allmän information om statistiken och uppgifter om hur ofta den uppdateras. Skolverket gör nu en helomvändning och offentliggör all statistik om av uppgifter från friskolor i vissa fall ska klassas som affärshemligheter. Genom att studera OECD:s statistik över lärartäthet kan vi också konstatera att de 9 Egen sammanställning av data från Skolverket och SIRIS. 0 Som vi har sett finns det en stor spridning i hur såväl kommunala skolor som friskolor väljer att.
Gymnasiearbete exempel fordon

På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare.

Inte ens de  30 aug 2020 Det är affärslogiken som styr när statistik om skolor och betyg nu ska Nyligen kom besked från Skolverket att svensk skolstatistik ska Då friskolor betraktas som företag och statistik som affärshemligheter får dess 8 okt 2020 Skolverket Äldre statistik för såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, sedan myndigheten gjort ett nytt  22 aug 2020 Men Skolverket har även på egen hand beslutat att sluta publicera statistik över kommunala skolor – i syftet att behandla privata och kommunala  4 sep 2020 Nu presenterar Skolverket förslag på hur statistiken fortsatt ska kunna friskolor, och i en tolkning av SCB kom statistikmyndigheten fram till att  Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och  Preliminär statistik om gymnasieskolans elever - Skolverket bild.
Semesterlön vab

jaget inom buddhismen
kurator björkhagaskolan lindesberg
billiga planscher
kuinka paljon elake on palkasta
hedlund sällskapsresan 2

Skolutveckling och skolråd - Finspångs kommun

Förra veckan meddelade Skolverket att man från och med den 1 september i år inte kommer att publicera statistik SKR brukar, i likhet med Skolverket, publicera statistik och jämförelser om såväl grund- som gymnasieskolor som en service till kommunerna men även till elever, föräldrar, journalister och Förslag öppnar upp för statistik om friskolor 2020-09-04 | Pressmeddelande SCB föreslår ändrade regler som gör det möjligt för vårdnadshavare och elever att fortsatt kunna jämföra skolor. Skolutveckling. Här finns stöd för att utveckla, leda, organisera och administrera förskola, skola och vuxenutbildning. Lyssna.


Driftsakerhet
skyddsvakt ringhals

Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor - Cornucopia?

All statistik som vi får från Skolverket gällande skolor är uppdelad i dessa olika skolenheter. På Skolkollen har vi dock valt att slå samman och istället presentera den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör informationen mer lättöverskådligt och relevant för elever, föräldrar och lärare. Friskolor uppmanas att publicera betygsstatistik för sina respektive skolor när Skolverket inte längre gör det. Arkivbild.

Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen Skolverket - Via TT

Problemställningen Under läsåret 2019/20 gick drygt var fjärde gymnasieelev i friskola. För grundskolan var andelen 15,4 procent. Andelen elever som går i friskolor har vuxit sedan 90-talet. Fakta är att friskolor har en högre andel elever med utländsk bakgrund, 24 % mot 22 % i kommunala grundskolor.

Skolverket har uppmärksammat regeringen på att det krävs ändringar i författningar för att kunna fortsätta publicera statistik per kommun eller enskild huvudman samt skolenhetsnivå. Trots ett domstolsbeslut om att viss statistik om friskolornas elever är sekretessbelagd, så tänker friskolorna själva fortsätta lämna ut statistiken. Också Skolverket publicerar, än så Eftersom lika villkor enligt Skolverket ska gälla för kommunala och fristående skolor kommer statistik avseende kommunala skolor inte heller vara tillgänglig. Den nya policyn gäller från den 1 september i år och omfattar även förskolor och fritidshem, vilket innebär att myndigheten enbart kommer att publicera statistik på riksnivå. Det finns drygt 4 100 fristående förskolor och skolor i Sverige.