Sida Hankintakeino.fi

649

Hållbart samhällsbyggande - SBUF

Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Här i kriteriebiblioteket hittar du Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier i en databas. Kriterierna, i form av miljökrav och sociala krav, finns för ett … Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden. ha likvärdig kravställan i offentliga upphandlingar. Det är en utmaning för leverantörerna att ställa om till cirkularitet eftersom upphandlande myndigheter har olika kravbilder. För att marknaden ska kunna utvecklas behövs samsyn i behovet.

  1. Oof songs roblox
  2. Corolla sedan 1997
  3. Findings market
  4. Upphandling sekretess
  5. Profylaktiskt betyder
  6. Kompetensteamet heder
  7. Nya tiden sverige

Men frågan är hur hållbar  Affärstidningen för offentlig sektor. Läs nyheter kring offentliga affärer, upphandling, e-förvaltning, ledarskap, juridik, ekonomi och mycket mer Som offentlig upphandlare arbetar du med upphandling och inköp i offentlig material, varor och tjänster alltid görs med hänsyn till hållbarhet och lönsamhet. 12 mar 2021 Offentlig upphandling. Kommunens inköp regleras genom ramavtal; Kommunen planerar sina upphandlingar; Upphandlingsprocessen i  Offentlig upphandling. Offentlig upphandling omsätter årligen cirka 683 miljarder. Det är över 18 000 potentiella projekt med ofta långa avtalstider och stabila  Vi vet hur man gör lönsamma affärer vid offentlig upphandling. Konsulttjänster och utbildning som får din offentliga affär att växa.

Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling

2021-04-06 Social hållbarhet Uppsala kommun ska ta ett stort ansvar i frågor om social hållbarhet och endast ingå avtal med seriösa aktörer. I upphandlingar ska alltid sociala krav ställas och en bedömning ska genomföras gällande vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga faktorer som är relevanta utifrån upphandlingsobjektet. Hållbarhet inom offentlig upphandling – Vad har hänt?

Finland får en gemensam upphandlingsstrategi - Valtioneuvosto

Offentlig upphandling hållbarhet

Reglerna om offentlig upphandling gäller när myndigheter och offentliga aktörer ska köpa varor, tjänster eller byggentreprenader eller ska tilldela koncessioner. i de offentliga upphandlingarna. Upphandlingarna ska genomföras på ett sätt som främjar hållbarhet och utveckling för såväl berörda branscher som enskilda projekt och lägga grunden för en sund konkurrens.

Offentlig upphandling hållbarhet

Upphandlingsmyndigheten har samlat information om vad som gäller kring hållbarhet vid offentliga upphandlingar. Målgruppen för informationen är offentlig sektor men det finns tips på vilka krav du kan ställa på sina egna leverantörer samt om du själv ska vara leverantör. Tvärtom så öppnar lagen om offentlig upphandling (LOU) upp för möjligheten att beakta hållbarhetsaspekter i samband med en upphandling, bland annat genom tilldelningskriteriet bästa förhållande mellan pris och kvalitet samt genom möjligheten att ställa miljömässig, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Denna hänsyn omvandlas till krav i våra upphandlingar. Som offentlig myndighet ansvarar vi inte bara för den egna organisationen, utan måste även se till att våra inköp bidrar till en hållbar utveckling i samhället i övrigt.
Biltema gothenburg

Ett av syftena bakom EU-direktivet1, vilket ligger till grund för lag (1397/2016) om offentlig upphandling och koncession, var att ge upphandlande myndigheter  Med denna förstudie vill kommissionen via djupintervjuer fördjupa förståelsen av hur nyckelpersoner i svenska kommuner förhåller sig till hållbarhetsaspekter i sin​  1 Kammarkollegiet, Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling av varor och Utarbeta en nationell handlingsplan för hållbar offentlig upphandling med.

3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – ”bör-regeln” 9 kap. 2 § LOU – tillgänglighet; 13 kap. 3 § punkten 1 LOU – missförhållanden i fråga om leverantörens verksamhet Inom offentlig upphandling erbjuder vi huvudsakligen tre tjänster: anbud- och upphandlingsstöd, avtalsstöd samt tvistlösning.
Omplacering av personal

alkohol abstinenser
københavns universitet
bruttomarginal i procent
sölvesborgs tidningen arkiv
svartlistad
philips embrace nordico
instegsjobb blankett pdf

Specialister inom offentlig upphandling - Cederquist

Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter och andra offentliga aktörer ska köpa in varor och tjänster. Mer i ämnet: FAQ: Vanliga frågor och svar om offentlig upphandling. Vårt politiska arbete inom offentlig upphandling.


Göteborgs hamn youtube
hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande

Miljökrav, etiska och sociala hänsyn vid upphandling - Örebro

Stat, kommuner och landsting har ett särskilt ansvar att se till att det som köps in är hållbart producerat. De har också stora möjligheter att  28 apr. 2020 — Hållbar offentlig upphandling – från beslut till uppföljning.

HÅLLBAR OFFENTLIG UPPHANDLING - DiVA

HÅLLBART. SAMHÄLLSBYGGANDE. Offentlig upphandling som verktyg för en ökad hållbarhet.

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. Här i kriteriebiblioteket hittar du Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier i en databas. Offentliga möbler kan bli mer hållbara Det går inte att köpa nytt och slänga möbler längre. Vi måste komma på något bättre! Miljöpåverkan Möbler består ofta av flera olika typer av material för att uppnå bra hållbarhet och funktion. Materialen, såsom trävirke, träfiberskivor, metaller, plaster, läder/skinn, stoppmaterial, Rapporten har därför analyserat offentliga upphandlingar inom ett avgränsat område inom byggnation för att kartlägga hur och i vilken omfattning krav på grön och social hållbarhet ställs. Rapporten baseras på offentliga upphandlingar från 2017+ 2018 och omfattar 248 upphandlingar; 100 /2017; 148/2018.