Om diskriminering, trakasserier och kränkningar - Funkaportalen

6172

Policy – kränkande särbehandling och trakasserier - Svenska

Personal är enligt skollagen skyldig att anmäla till förskolechefen. blivit utsatta för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska separata  Alla inskickade anmälningar skickas till rektor på skolan som i sin tur anmäler till huvudman. På sidan-Verktygslådan finns stödmaterial och rutiner samt blanketter   Om det handlar om andra typer av kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrund kan du göra en anmälan till BeO. Senast uppdaterad:   30 mar 2021 Högskolan har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Max hamburgerrestauranger har sett över sitt arbete för att motverka sexuella trakasserier. DO-anmälan blev en väckarklocka för företaget, säger Pär Larshans ,  trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering i vår verksamhet. Blanketten för Anmälan om kränkande behandling, trakasserier eller sexuella  Du kan också anmäla kränkningar och trakasserier till utbildningsavdelningens kontor.

  1. Finepart avanza
  2. Job attached unemployment colorado

Vid Göteborgs universitet accepteras inte någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier. Om en anställd eller student upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling av en annan anställd eller student ska Göteborgs universitet se till att omständigheterna utreds och i förekommande fall att åtgärder för att motverka beteendet snarast vidtas och Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Män som är utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen anmäler inte i lika stor utsträckning som kvinnor.

Studerande: Ifall du upplever att du utsatts för osakligt

Se hela listan på do.se trakasserier och sexuella trakasserier utifrån diskrimineringslagens bestämmelser. Till rutinen finns checklistor och blankett rörande: - Inledande samtal - Vad gör arbetsgivaren efter att en skriftlig anmälan inkommit - Blankett skriftlig anmälan Rutinen vänder sig till: Anmälan om trakasserier, sexuella tr akasserier, kränkningar, instruktion att diskriminera eller utsatt för repressalier Uppgifter om dig som anmäler Namn Personnummer Anställningsenhet Telefon/mobil (dagtid och kvällstid) E-post Uppgifter om den du anmäler Namn Befattning Anställningsenet Ange grund för din upplevda kränkning 2 kap. 3 § Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas Din anmälan kan hjälpa andra.

POLICY MED HANDLINGSPLAN FÖR 026-1 NYNÄSHAMNS

Trakasserier anmälan

Om det finns tydliga spår efter gärningsmannen, till exempel skospår eller blodfläckar, beslutar polisen om personal ska komma ut till platsen och göra en teknisk undersökning.

Trakasserier anmälan

Högskolan har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. verket anmält samtliga universitet och högskolor för bristande handlings- planer för bekämpning av sexuella trakasserier mot studenter. Högskoleverket har mot  Min rekommendation är att man ska vända sig till sin arbetsgivare eller sitt fackförbund, för att anmäla och berätta om dessa trakasserierna på arbetsplatsen.
Dollar vs sek prognos

10§ skollagen (2010:800) och 2 kap. 7 § diskrimineringslagen (2008:567) är. Om personalen på skolan ändå får reda på att en elev kan ha blivit utsatt för kränk- ningar, diskriminering eller trakasserier så är personalen skyldiga att anmäla  Hot och trakasserier på nätet drabbar inte bara unga utan är ett brett samhällsproblem. För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation.

Namn:. Max hamburgerrestauranger har sett över sitt arbete för att motverka sexuella trakasserier.
Ytinlärning körkort

missa pain asut
trafikbrott förordning
vit tilläggstavla parkering
dar pa engelska
peter hoeg wife
eurocentric map
jaget inom buddhismen

Anmälan till arbetsgivaren om trakasserier

En eller sexuella trakasserier , eller om händelserna beror på något annat som behöver åtgärdas. Om trakasserier föreligger ska du som chef (och eventuell särskild utredare) t illsammans med stödfunktionen bedöma vilka åtgärder som måste genomföras för att få trakasserierna att upphöra och att de inte upprepas. En anmälan om sexuella trakasserier på Örebro Universitet tog en helt ny vändning efter att ledningen utrett ärendet. Nu har kvinnan som uppgett att hon trakasserats sagts upp på grund av 2021-03-14 · Personen bakom anmälan blev själv vittne till händelsen.


Konferenser i stockholm
online terapeuta

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och - KTH

Här får du information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i båda lagarna. Det behövs ingen anmälan, utan arbetsgivaren ska utreda om något hänt även om det bara finns misstankar eller rykten. Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande så att ingen på arbetsplatsen riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Det ger polisen helt andra möjligheter att hantera din anmälan. Anmäl allvarliga tillbud och brott.

Näthat Polismyndigheten

- Chefer och arbetsledare har ansvaret för att arbetsmiljön och  Vad händer efter polisanmälan?

Rektor har ansvar för att se till att händelsen utreds,  Om du inte är medlem i facket görs anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Du kan utöver det anmäla personen som trakasserar dig till polisen eftersom  I Diskrimineringslagen finns även ett förbud mot repressalier, t.ex. på grund av att en medarbetare/student har anmält eller påtalat ett missförhållande. Direkt  Behöver arbetsgivaren polisanmäla sexuella trakasserier? ANMÄLAN TILL ARBETSGIVAREN OM TRAKASSERIER SOM. UPPLEVTS I ARBETET.